top of page

Uw Mening

Gynaikon Klinieken streeft ernaar zo goed mogelijke zorg te leveren. Wij nemen dit serieus en vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Uw tips voor verbeteringen, uw complimenten en uw klachten stellen wij erg op prijs. Dit geeft ons de kans om te verbeteren.

U mag ook altijd een bericht sturen als u een vraag heeft of voor nazorg.

reviews.jpg
logo ZorgkNL_compact.jpg

Bekijk hier hoe tevreden cliënten

van Gynaikon Klinieken zijn of

plaats zelf een beoordeling.

Zorgkaart Nederland is een onafhankelijke patiëntenfederatie.

Sterren 4x.png

REVIEWS op Zorgkaart Nederland

Ik heb een klacht... 

Heeft u een op- of aanmerking?

Laat het ons s.v.p. weten!


Mondeling
Gynaikon Klinieken streeft ernaar zo goed mogelijke zorg te verlenen. Wij nemen dit zeer serieus en vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Ondanks dit streven kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Bespreek uw ontevredenheid dan in eerste instantie met de betrokkene(n). Zij zullen zeker met u willen overleggen en naar een oplossing van het probleem zoeken. Lukt dat niet of vindt u het moeilijk om dit gesprek aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris of iemand die u machtigt dit namens u te doen.

Onafhankelijke Klachtenfunctionaris
Gynaikon Klinieken heeft een overeenkomst gesloten met Quasir voor de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en degene op wie de klacht betrekking heeft met als doel uw ontevredenheid weg te nemen. U helpt ons hiermee de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris is bereikbaar op
telefoonnummer: +31 (0)6 48445538 

E-mail: bemiddeling@quasir.nl

Schriftelijke klacht
Als uw klacht na bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog niet is opgelost kunt u een schriftelijke klacht per email (info@gynaikonklinieken.nl) indienen bij de directie van Gynaikon Klinieken.
De klachtenfunctionaris kan u hierbij ondersteunen.
De klachtenfunctionaris mengt zich niet inhoudelijk in de klacht maar kijkt mee naar de formulering.
De klachtenfunctionaris behandelt geen aanvragen voor schadevergoeding.
Wij streven ernaar om een klacht binnen zes weken na ontvangst af te handelen. Mocht dat niet lukken omdat de afhandeling nog enige tijd vraagt, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Geschillencommissie

Indien u er met de klachtenfunctionaris en de directie van Gynaikon Klinieken niet uit komt, kunt u een beroep doen op de geschillencommissie (Stichting Zorggeschil).

 

Deze is bereikbaar op:

Telefoon:  +31 (0)6 12583075 van 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

E-mail:       info@zorggeschil.nl

Per post:   Stichting Zorggeschil, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.

 

Meer informatie over de geschillencommissie vindt u hier: www.zorggeschil.nl

 

Privacy

Voor het bewaren en gebruiken van patiëntgegevens heeft Gynaikon Klinieken een privacyreglement. Daarnaast is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Wilt u inzage in het privacyreglement neemt u dan contact op via telefoonnummer: +31 (0)88  884444 of via email: info@gynaikon.nl

Hier kunt u ook de integrale tekst van de klachtenregeling voor patiënten van Gynaikon Klinieken opvragen.

Klachtenprocedure
bottom of page