top of page

Info voor professionals/verwijzers
Bel voor collegiaal overleg: 088-8884499

Gynaikon Klinieken is een vrouwenkliniek op basis van het concept “van menarche tot menopauze”, zorg vanaf de eerste tot de laatste menstruatie.

Medicamenteuze abortus 

Mifepriston (Mifegyne®) in combinatie met misoprostol (Cytotec®) is in Nederland de gangbare behandeling als vrouwen kiezen voor de “abortuspil”. Tot een zwangerschapsduur van 9 weken 0 dagen amenorroe mag de vrouw kiezen tussen de abortuspil of de zuigcurettage. Wel bepaalt de arts uiteindelijk of de vrouw geschikt is voor de abortuspil. 

De zwangerschapsduur wordt in de kliniek echoscopisch vastgesteld. Als de vrouw  voldoet aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bedenktijd kan ze aansluitend aan het gesprek met de arts de abortuspil krijgen. Dit betekent dat de vrouw  in de kliniek de Mifegyne® inneemt en 4 tabletten Cytotec® meekrijgt, die ze zelf, 2 dagen later, vaginaal inbrengt. Van Mifegyne®merkt de vrouw doorgaans weinig. Het middel is een competitieve progesteron-receptor-blokker en zorgt er in 96% van de gevallen voor dat de zwangerschap niet verder groeit. Daarnaast verhoogt het de gevoeligheid voor prostaglandinen. Cytotec® is een synthetisch analogon van prostaglandine E1 en veroorzaakt contracties van de uterus waardoor de zwangerschap wordt uitgestoten.   

Bijwerkingen kunnen zijn: gastro-intestinale klachten, koude rillingen en ernstig bloedverlies. Als analgeticum kan de vrouw een NSAID nemen.  

De abortuspil wordt vaak vergeleken met een spontane abortus. Bij medicamenteuze abortus kunnen de krampen en het bloedverlies meer zijn dan na een zuigcurettage het geval is.  

Op de website www.ngva.nl staat uitgebreide informatie voor de vrouw over de medicamenteuze abortus en de zuigcurettage. 

 

Zuigcurettage 

Een zuigcurettage kan tot 12-13 weken amenorroe worden uitgevoerd. De vrouw kan kiezen tussen lokale verdoving of sedatie. Voor een zuigcurettage wordt het cervicale kanaal  iets gedilateerd en vervolgens wordt met een disposable kunststof curette het zwangerschapsproduct verwijderd en de baarmoeder gecuretteerd. Hierdoor is er na de ingreep doorgaans weinig bloedverlies. De behandeling duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Voorafgaand aan de behandeling wordt de cervix voorbereid met prostaglandines.  

Heeft de vrouw gekozen voor sedatie dan mag zij 24 uur niet actief deelnemen aan het verkeer.  

  

Op de website www.ngva.nl staat uitgebreide informatie en veel gestelde vragen voor de vrouw over de medicamenteuze abortus en de zuigcurettage. 

 

Dilatatie & Evacuatie (D&E) met prostaglandine priming 

Is de zwangerschap verder gevorderd dan 12-13 weken amenorroe dan vindt de behandeling plaats door middel van D&E. D&E is een methode waarbij de zwangerschap instrumenteel  wordt verwijderd waarna wordt afgesloten met een curettage. Om voldoende toegang te krijgen voor de instrumenten is ook hier een voorbereidende behandeling nodig met prostaglandines. Gynaikon Klinieken voert behandelingen uit tot een BPD van 42 mm. 

Heeft de vrouw gekozen voor sedatie dan mag zij 24 uur niet actief deelnemen aan het verkeer. 

Lokale verdoving of sedatie

Als een vrouw een lokale verdoving krijgt, wil dit zeggen een (para)cervicaal block, niet een ruggenprik. Als de vrouw gespannen is kan de behandeling als pijnlijk worden ervaren.  

Sedatie wordt gegeven door geregistreerde anesthesisten.

Als de vrouw een behandeling onder sedatie heeft ondergaan, mag zij 24 uur niet actief deelnemen aan het verkeer. 

Complicaties 

Complicaties bij een abortuspil kunnen zijn: heftig bloedverlies,  retentie van foetaal weefsel en/of persisterende zwangerschap. 

Complicaties bij een instrumentele behandeling zijn: perforatie of cervixscheur, heftig bloedverlies, rest in de baarmoeder (0,5%) of bijwerking van medicatie.  

Gemiddeld ligt het totaal aantal complicaties rond 0,9%. Voor opvang van ernstige complicaties wordt samengewerkt met  ons achterwacht ziekenhuis. In ongeveer 0,1% tot 0,2% van de gevallen is een ziekenhuisopname nodig.  

Over het algemeen geldt dat het risico op complicaties evenredig toeneemt met de duur van de zwangerschap. 

 

Nacontrole 

De vrouw wordt geadviseerd 3 weken na de behandeling voor controle te komen. Na een instrumentele behandeling kan dat eventueel ook bij de verwijzend arts.   

Komt de vrouw bij u voor nacontrole, dan kunt u over het algemeen volstaan met een HCG urine test naast aandacht voor het verwerkingsproces. Bij twijfel adviseren we een controle echo, waarvoor bij ons een afspraak gemaakt kan worden. De vrouw heeft de artsenbrief zelf meegekregen. Onderaan deze pagina vindt u een nacontrole formulier, dat u kunt invullen en naar ons kunt retourneren.

Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunt u in de Handleiding nacontrole nalezen wat de gangbare werkwijze is bij een nacontrole.

Flyers bestellen voor in uw wachtkamer?

Op verzoek sturen we u documentatie toe voor in uw wachtkamer. Deze kunnen aangevraagd worden via het antwoordformulier onder contact. Vermeld bij de bestelling s.v.p. ook uw adres, voor verzending.

Contact opnemen via een 'Mail Veilig app'

In het kader van de AVG-wetgeving maakt Gynaikon naast het versleutelde contactformulier ook gebruik van de 'MailVeilig app' van Zivver waarmee emails en bijlages via een beveiligde verbinding toegestuurd kunnen worden.

Links
Formulieren

Download Formulieren:

Klik op een knop om een formulier te downloaden. Open het op de computer om digitaal in te vullen/uit te printen.

MailVeilig.png

​Klik op de @-button om ons via 'Mail Veilig' e-mail berichten toe te sturen en volg de instructies.

Tumbnail 00NL.png

Video informatie voor patiënten.

bottom of page